[purchase] 2022-04-14 @ Slata (Wipes, Paper Napkins, Lavash)